<<
>>

Іванов Ю. Ф, Джужа О. М. . Кримінологія: Навч. посіб. К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 264 с.. 2006

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.

Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

<< | >>
ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології
ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучасний стан в Україні
ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики
ТЕМА 4. Причини й умови злочинності
ТЕМА5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки
ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень
ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ
ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності
ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності
ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх
ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності
ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запобігання економічній злочинності
ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам
ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримі-нальній корисливій злочинності
ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запобігання організованій злочинності
ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотиків
ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запобігання необережній злочинності
ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціальних явищ

Книги и учебники по дисциплине Криминология:

  1. Г.А. Аванесов. Криминология - 2012 год
  2. Хромов И.Л.. Преступность              иностранных              граждан: оперативно-розыскная деятель ность и криминологический анализ - 2010 год
  3. Давыдов Я.В.. Криминология: Конспект лекций. — М.: Приор-издат. — 96 с. - 2006 год
  4. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е.

    . Психология преступника и расследования преступленийМ., 1996 - 1996 год

- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Ювенальное право - Юридическая этика - Юридические лица -
Яндекс.Метрика