36.Державна митна служба (завдання та функції).

Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою

Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи державної влади та управління України.

Головні напрями(функції) митної політики України;структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення;спеціальні митні зони та митні режими на території України;перелік товарів,експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються Верховною Радою України.Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за митні процедури; координація діяльності міністерств,державних комітетів та відомств України з питань митної справи;проведення переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних питань у випадках, передбачених законами України; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим органом в галузі митної справи є Державна митна служба України,яка є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки відповідно до цього Кодексу та інших законів України.Забороняється регулювання митної справи прямо не передбаченими у законодавстві України актами і діями державних та недержавних органів.

Стаття 9. Митні органи.

Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.Система митних органів України складається з Державної митної служби України,регіональних митниць, митниць,спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів.

Митні органи України при проведенні в життя митної політики розв'язують такі головні завдання:а)захист економічних інтересів України;б)контроль за додержанням законодавства України про митну справу;в)забезпечення виконання зобов'язань,які випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи;г)використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів;д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;е)комплексний контроль разом з Національним банком України за валютними операціями;є)здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків України;

ж)створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон країни;з)боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;и)співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних країн,а також з міжнародними організаціями з питань митної справи;і)ведення митної статистики.

Державна митна служба України створюється Президентом України.Голова Державної митної служби України призначається відповідно до чинного законодавства України.

Регіональні митниці відповідно до закону створюються Кабінетом Міністрів України.

Створення, реорганізація і ліквідація митниць спеціалізованих митних управлінь та організацій,установ і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
<< | >>
Источник: Книжный портал. Міжнародне економічне право. Опорний конспект лекцій.. 2012

Еще по теме 36.Державна митна служба (завдання та функції).:

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 2. 1.6. Функції кримінології
 3. 7.2. Мета й завдання кримінологічного дослідження
 4. 1.5. Завдання кримінології
 5. 9.4. Функції запобіжної діяльності
 6. Розділ XII ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІК
 7. 8.16. Поняття статистичного аналізу та його основні завдання
 8. §9. Форми державного устрою: поняття, види.
 9. 9.5. Цілі та завдання запобіжної діяльності
 10. 10.3. Завдання кримінологічного прогнозу вання
 11. § 2. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
 12. § 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 13. § 58. Правова культура, її види і функції.
 14. РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 15. § 59. Поняття, структура, види правосвідомості. Функції правосвідомості.
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -