32.Повноваження державної митної служби.(см.30). 33.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(48,66).

Міжнарод.екон.відносини проявляються на різних рівнях економіки- на макрорівні , мікрорівні ,наднаціональному рівні.На кожному з рівнів діють різні суб»єкти зовнішньоекон.діяльності:

- на мікрорівні-окремі громадяни , підприємства і фірми, які проводять зовнішньоекон.операції;-- на макрорівні –національні господарства ,які безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекон.діяльність;-- на наднаціональному рівні-міжнародні організації та наднаціональні інститути.

У світовому господарстві розвиваються такі форми міжнар.ек.відносин:1)міжнародна торгівля;2)міжнародна міграція капіталу;3)міжнародна міграція робочої сили;4)міжнародна передача технологій;5)міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини;6)міжнародна економічна інтеграція.

Усі форми міжн.ек.відносин взаємопов»язані і взаємолзалежні.Для них на сучасному етапі характерно:1)зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної торгівлі готової продукції- із суто комерційної вона значною мірою перетворилася у засіб безпосереднього обслуговування націон-х виробничих процесів;2) інтенсифікація міграції капіталу різних форм;3)зростання масштабів міграції робочої сили;4)прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів;5)швидкій обмін науково-технічними знаннями;6)розвиток сфери послуг;7)об»єднання зусиль у вирішенні глобальних економічних пролблем.

<< | >>
Источник: Книжный портал. Міжнародне економічне право. Опорний конспект лекцій.. 2012

Еще по теме 32.Повноваження державної митної служби.(см.30). 33.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(48,66).:

 1. 48.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(33). 49.Держава як суб’єкт міжнародного права.
 2. 66.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(33,48). 67.Співвідношення між міжнародним правом, міжнародним публічним правом, міжнародним економічним правом.
 3. 64.Міжнародні економічні договори – основне джерело міжнародного економічного права.(31). 65.Повноваження державної митної служби.(30,32).
 4. 30.Повноваження державної митної служби.
 5. 43.Міжнародна економічна організація як суб’єкт міжнародних економічних відносин.
 6. 53.Міжнародна організація як суб’єкт міжнародних економічних відносин.(43).
 7. 46.Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах.(29). 47.Міжнародний арбітраж.(41).
 8. 79.Правове регулювання міжнародних економічних відносин.
 9. 37. Генеральна Асамблея ООН та її роль у міжнародних економічних відносинах.
 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕЖАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ
 11. 11.2. Діяльність підрозділів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю
 12. 76.Міжнародне економічне право як галузь міжнародного права.(73). 77.Правове регулювання міжнародних економічних договорів.
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -