27.Сутність транспортних сполучень.

У системі міжнародних економічних відносин важливе місце посідають відносини, пов'язані з організацією і здйсненням міжнародних перевезень пасажирів і вантажів різними видами транспорту (залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим).

Міжнародні транспортні перевезення — це необхідна умова успішного розвитку міжнародних економічних відносин.

Перевезення сировини, матеріалів, устаткування, сільськогосподарської продукції та інших вантажів, передбачених міжнародними договорами та угодами, — це один із засобів їх реального виконання. Від чіткого урегулювання міжнародних відносин у галузі транспорту багато в чому залежать результати у міжнародному співробітництві в різних його напрямах. Ці відносини, які виникають між державами, національними органами управління транспортом, міжнародними організаціями, регулюються відповідними міжнародними принципами і нормами. Їх система і відображає зміст міжнародного транспортного права як підгалузі, складової частини міжнародного економічного права. Під міжнародним транспортним правом слід розуміти систему міжнародно-правових принципів і норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі використання різних видів транспорту у сфері міжнародного економічного співробітництва. Принципи і норми міжнародного транспортного права дістають своє юридичне закріплення у різних джерелах: міжнародних договорах та угодах з питань транспорту, актах міжнародних організацій (асоціацій, конференцій, палат, комісій тощо). Найбільш поширеними є міжнародні договори з питань транспорту (транспортні договори). Вони укладаються від імені і за дорученням уряду центральними органами управління транспортом — міністерствами та іншими установами, які ідійснюють керівництво залізничним, морським, річковим, повітряним транспортом.

За кількістю країн, які беруть участь у подібного роду міжнародних договорах, їх можна поділити на багатосторонні і двосторонні. До багатосторонніх договорів слід віднести, наприклад, Конвенцію про відкрите море, підписану у 1958 р. 13-ма державами; Угоду про Міжнародну спілку залізниць 1922 р та інші. Міжнародні транспортні договори можуть бути різного змісту, в них обов'язково враховується специфіка виду транспортних засобів. Так, у договорі про торгове судноплавство визначається, територія, на яку поширюється договір; питання сприяння сторін свободі торгового судноплавства; підтримка і розвиток ділових відносин між органами управління транспортом; дотримання у міжнародному судноплавстві принципу вільної і справедливої конкуренції; визнання національної належності судна; надання допомоги при корабельних катастрофах і аваріях та інші питання.

<< | >>
Источник: Книжный портал. Міжнародне економічне право. Опорний конспект лекцій.. 2012

Еще по теме 27.Сутність транспортних сполучень.:

 1. 87.Сутність міжнародних транспортних зв’язків.
 2. 83.Правове регулювання діяльності ТНК на універсальному рівні.(1). 84.Види міжнародних транспортних сполучень.(90).
 3. Глава 5 ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИЛИ ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
 4. Процедура изменения регистрационных данных транспортных средств закреплена в ст.ст.36–39Правил регистрации транспортных средств.
 5. Процедура снятия с регистрационного учета транспортных средств закреплена в ст.ст. 40 - 45 Правил регистрации транспортных средств.
 6. § 3. Транспортное право и транспортное законодательство
 7. § 6. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя - за неиспользование поданных транспортных средств
 8. Цель занятия - изучение метода определения срока (точки) замены транспортного средства, основанного на точном учете затрат на ремонт в процессе его эксплуатации, а также на маркетинговых исследованиях рынка транспортных средств, бывших в употреблении.
 9. Транспортная логистика Сущность и задачи транспортной логистики
 10. § г. Транспортный налог
 11. Транспортный налог
 12. Транспортный налог
 13. Транспортный налог
 14. Транспортное право
 15. 6.3.7. Транспортный налог
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -