17.Основні напрями валютного регулювання.

Активізація участі України у зовнішньоекономічній діяльності обумовила розширення операцій з валютними цінностями, які вона здійснює як на своїй території, так і за межами. Це у свою чергу, вимагає відповідних кроків з боку нашої держави.

Україна вступає до Міжнародного валютного Фонду, формує свій Валютний фонд, приймає нормативні акти, що регулюють відносини в межах здійснення валютних операцій тощо. До таких актів передусім слід іднести декрети КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті", які було прийнято 19 лютого 1993 р. Цими декретами був становлений режим здійсненні валютних операцій на території України, визначені загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів у даній сфері а вирішені інші питання. У Декреті "Про систему валютного регулювання і валюгного контролю дається визначення термінів, що вживаються при здійсненні функцій валютного регулювання і валютного контролю.Нормативне визначення термінів у сфері валютного регулювання має велике значення. Передусім воно дає можливість чітко з'ясувати зміст даного нормативного акта. Крім цього, виключається двояке тлумачення відповідних термінів.
<< | >>
Источник: Книжный портал. Міжнародне економічне право. Опорний конспект лекцій.. 2012

Еще по теме 17.Основні напрями валютного регулювання.:

 1. 39.Основні напрями валютного регулювання.
 2. РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
 4. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции
 5. Международные валютно-финансовые отношения. Валютные курсы и валютное регулирование
 6. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Понятия валютных отношений и валютной системы.
 7. ЛЕКЦИЯ 20. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
 8. ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики
 9. 3.5. Основні показники злочинності
 10. Глава 20. Валютное регулирование и валютный контроль
 11. Глава 28 ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛ
 12. § 3. Правовое регулирование валютных операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации
 13. Вопрос 1. Валютные отношения: мировая и национальная валютные системы
 14. § 22. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.
 15. Международный валютный рынок Основные виды валютных операций
 16. 9.16. Правове регулювання профілактики злочинності
 17. Вопрос 4. Международная валютная система и валютные отношения
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -