§7. Форми держави і її структурні частини.

Кожна держава має свою форму і зміст. Форма означає зовнішнє оформлення, вираження того чи іншого соціального явища, його змісту. Питання про форму держави є питанням, як організована державна влада, яка система державних органів існує, які існують форми правління, які взаємозв'язки між окремими органами державної влади, національно-територіальний устрій держави і методи управління державою і суспільством.

Форма держави є спосіб її існування і функціонування. Держава є політичною формою економічного і соціального розвитку суспільства.

Форма держави характеризується трьома основними елементами:

- формою державного правління,

- формою державного устрою

- формою політичного режиму.

Форму держави розглядають в широкому і вузькому значенні. Всі три елементи складають форму держави в широкому значенні цього поняття. В вузькому значенні під формою правління розуміють тільки форму державного правління.

Форма правління — це організація верховної влади в державі, характер і принципи її взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. Форми правління залежать від форм демократії, від наявності певної виборчої системи або її відсутності, від наявності виборних органів тощо. За формами правління всі держави поділяються на монархії і республіки, які мають різні види.

Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв'язок окремих складових частин держави між собою і їх спільними вищими державними органами. За державним устроєм всі держави поділяються на прості і складні. До простих відноситься унітарна держава, до складних — федерація, конфедерація, імперія.

Політичний (державний) режим — це сукупність або система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві. Він характеризується станом демократичних прав і свобод людини, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів. За формою політичного (державного) режиму всі держави поділяються на демократичні і авторитарні.

<< | >>
Источник: Потрал "Книга-учебник". Опорний конспект з курсу “Теорія держави і права”..

Еще по теме §7. Форми держави і її структурні частини.:

 1. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 2. § 16. Форми і методи здійснення функцій держави.
 3. 48.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(33). 49.Держава як суб’єкт міжнародного права.
 4. 29.Імунітет держави. (46).Імунітет держави та його значення у міжнародних економічних відносинах.
 5. 89.Міжнародне торгове право – складова частина міжнародного економічного права.
 6. §9. Форми державного устрою: поняття, види.
 7. §8. Форми правління: поняття, види.
 8. 8.9. Форми статистичного спостереження
 9. § 1. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИРОБНИЦТВА
 10. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 11. § 20. Держава і суспільство.
 12. ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТЬ, УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
 13. 32.Повноваження державної митної служби.(см.30). 33.Форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.(48,66).
 14. §12. Поняття історичного типу держави.
 15. § 17. Держава й економіка.
 16. §11. Форма держави Україна.
 17. § 14. Поняття та види функцій держави.
 18. § 3. Виникнення (походження) держави.
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Юридическая этика - Юридические лица -